Retro eXo

Някакви младежи са си поставили амбициозните цели да съберат всички игри за DOS, Win3X и ScummVM.

Ето и резултатите:
https://www.retro-exo.com/exodos.html около 562Gb и има около 7200 игри.
https://www.retro-exo.com/win3x.html около 345Gb и има 1138 игри.
https://www.retro-exo.com/scummvm.html около 133Gb и има 387 игри.

Ако сте под Linux можете да дръпнете и пач:
https://www.retro-exo.com/linux.html
така, че игрите да могат да се играят и под Linux.

Споделяне

Вашият коментар