How to control OrangePi Zero Leds

От известно време търкалям едно OrangePi Zero и сега ще ви покажа как да контролирате вградените му два светодиода (LED). За основа ползвам armbian 5.90 със linux kernel 4.19.57.

Пускане на червения led:
echo 1 > /sys/class/leds/orangepi\:red\:status/brightness
Спиране на червения led:
echo 0 > /sys/class/leds/orangepi\:red\:status/brightness

Аналогично командите за управление на зеления са:
echo 1 > /sys/class/leds/orangepi\:green\:pwr/brightness
echo 0 > /sys/class/leds/orangepi\:green\:pwr/brightness

А ето и нещо по-интересно – автоматично мигане на червения:
echo "heartbeat" > /sys/class/leds/orangepi\:red\:status/trigger
Или мигане на зеления при активност на SD картата:
echo "mmc0" > /sys/class/leds/orangepi\:green\:pwr/trigger

От чисто естетическа гледна точка обаче е по-добре да оставите зеления да е за heartbeat, а червения за mmc0. Другите валидни команди за контрол са:
none mmc0 mmc1 timer heartbeat backlight default-on

Споделяне

Вашият коментар