Linux Disk Bench

Понякога се налага да се тества дисковата система колко е бърза. Обаче не като блокове защото ще се искат root права, а като файл. Това ще позволява и тестване на файлови системи като sshfs които са монтирани отдалечено. Най-лесно това може да стане със следните две команди:

dd if=/dev/zero of=test bs=1048576 count=2048
dd if=test of=/dev/null bs=1048576

Сега – първата команда създава файл с големина 2 Гигабайта. Втората команда се опитва да прочете същия този файл. И двете команди на края на изпълнението си показват колко е пропусквателната способност с която те са работили. Хитрото е, че не се нуждаете от root или някакъв по-специален потребител за да ги изпълните. После разбира се изтрийте файла test от текущата папка.

Не се препоръчва използването на /dev/random в първата команда. В зависимост от процесора и кернела генерирането на случайни числа може да се окаже бавно. Ако 2та Гигабайта се окажат малко променете count= в първата операция с по-голямо число за да се избегне кеширането на ниво Linux. Примерно ако имате компютър със 16G рам целия този файл ще се прочете за части от секундата. Тогава можете да използвате стойност като 16384 или 32768 за да не може целия файл да се побере във кеша.

Ако искате да си поиграете още повече, можете да си поиграете с параметъра bs (block size). Той указва колко да е голям буфера за изпълнение на всяка операция. В момента е точно 1 Мегабайт с цел максимална пропусквателна способност.

Споделяне

Вашият коментар