OpenVPN benchmark

Как да пресметнем колко е максималната пропусквателна способност на OpenVPN:
openvpn –genkey –secret /tmp/secret
time openvpn –test-crypto –secret /tmp/secret –verb 0 –tun-mtu 20000 –cipher aes-256-cbc

Резултата от втората команда е:

Tue Dec 17 22:27:25 2019 disabling NCP mode (--ncp-disable) because not in P2MP client or server mode
real    0m42.917s
user    0m42.738s
sys    0m0.075s

Приемаме, че командата се изпълнява за 43 секунди. Сега правим следната сметка:
(3200 / секундите) = максималната теоритична пропусквателна способностна OpenVPN в Mbps
При нас е:
(3200 / 43) = 73.41 Mbps

Откъде идва 3200? Това е сумата на числата от 1 до 20000, умножава се по 2 за шифроване/разшифроване и после се умножава по 8 бита и се разделя на 1000000 за да се получи като мегабита в секунда. Резултата показва колко е максималната пропусквателната пропусквателна способност ограничена от процесора (шифриране/дешифриране).

Споделяне

Вашият коментар