macOS missing telnet

Новите версии на macOS вече идват без популярното приложение telnet което е заклеймено като ненадежно и даже опасно. Но в доста моменти примерно като IoT или нещо за разработки telnet е прекрасен защото работи само в рамките на локалната мрежа и не е обременен със криптирания и аутентикации.

До сега избягвах липсата на telnet по 2 начина. На един mac си бях компилирал telnet от сорс по следния начин:

curl -o http://ftp.gnu.org/gnu/inetutils/inetutils-1.9.4.tar.gz
tar xvzf inetutils-1.9.4.tar.gz
cd inetutils-1.9.4
./configure
make
sudo make install

И това си работи и до ден днешен защото разполагам с компилаторите.

На друг mac го решавам по друг начин – влизам със ssh към едно Raspberry Pi и оттам правя telnet накъдето ми трябва.

Но днес разбрах, че има и 3ти начин – nc:

nc 192.168.0.105 23

което ми връща ето това:

????!????

BusyBox v1.14.1 (2016-02-19 14:02:33 CST) built-in shell (msh)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

а това за моите нужди е напълно достатъчно.

Споделяне

Вашият коментар