Редирект Хаос Мтел част 2

Както във предната част ви показах, че има проблеми при редиректи след по-детайлен анализ то се оказа, че те даже са и по-големи.

Намери се едно огледално копие на Debian:
http://debian.mobiltel.bg/

На следния адрес:
http://w4.mtel.net
може да бъде намерен сайта на GPS.BG:
http://www.gps.bg

Сайта на една известна адвокатска кантора може да бъде видян по няколко начина:
http://mbridge.mtel.net/
http://ipabg.mtel.net/
http://balkandji.mtel.net/
http://dom.mtel.net/
http://marisimone.mtel.net/
http://a.mtel.net/

Тук и
http://w6.mtel.net/
има някакъв изоставен Tomcat, който за сметка на това също е добре индексиран.

Далеч по-интересното е какво се случва със останалите домейни на придобити компании през времето. Това са 3 компании – Близу, СпектърНет и МегаЛан.

Започваме със Близу:
$ curl -I blizoo.bg
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Fri, 17 Aug 2018 11:43:57 GMT
Server: Apache/2.4.25 (FreeBSD) OpenSSL/1.0.2k-freebsd PHP/7.0.17
Location: http://www.blizoo.bg/
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

$ curl -I www.blizoo.bg
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Fri, 17 Aug 2018 11:43:59 GMT
Server: Apache/2.4.25 (FreeBSD) OpenSSL/1.0.2k-freebsd PHP/7.0.17
X-Powered-By: PHP/7.0.17
Set-Cookie: PHPSESSID=vcpe31mj0lh1r66m3snkofrga4; path=/; domain=.blizoo.bg
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate
Pragma: no-cache
Location: https://www.a1.bg/blanding
Content-Type: text/html; charset=UTF-8

$ curl -I https://www.blizoo.bg
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Fri, 17 Aug 2018 11:44:05 GMT
Server: Apache/2.4.25 (FreeBSD) OpenSSL/1.0.2k-freebsd PHP/7.0.17
X-Powered-By: PHP/7.0.17
Set-Cookie: PHPSESSID=esk78doapo8ncgda4j1ddffj75; path=/; domain=.blizoo.bg
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate
Pragma: no-cache
Location: https://www.a1.bg/blanding
Content-Type: text/html; charset=UTF-8

$ curl -I https://blizoo.bg
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Fri, 17 Aug 2018 11:44:08 GMT
Server: Apache/2.4.25 (FreeBSD) OpenSSL/1.0.2k-freebsd PHP/7.0.17
Location: http://www.blizoo.bg/
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

Както виждаме има някакви редиректи и те работят по някакъв начин. Интересното е, че стария сайт обаче още работи:
$ curl -I www.blizoo.bg/images/Root/downloads/gt/p3_pricelist_blizoo.pdf
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 17 Aug 2018 11:43:38 GMT
Server: Apache/2.4.25 (FreeBSD) OpenSSL/1.0.2k-freebsd PHP/7.0.17
Last-Modified: Thu, 28 Jan 2016 09:52:29 GMT
ETag: "118c7c-52a61e06d3140"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 1150076
Cache-Control: max-age=86400
Expires: Sat, 18 Aug 2018 11:43:38 GMT
Content-Type: application/pdf

$ curl -I https://www.blizoo.bg/images/Root/downloads/gt/p3_pricelist_blizoo.pdf
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 17 Aug 2018 11:54:25 GMT
Server: Apache/2.4.25 (FreeBSD) OpenSSL/1.0.2k-freebsd PHP/7.0.17
Last-Modified: Thu, 28 Jan 2016 09:52:29 GMT
ETag: "118c7c-52a61e06d3140"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 1150076
Cache-Control: max-age=86400
Expires: Sat, 18 Aug 2018 11:54:25 GMT
Content-Type: application/pdf

Или поне някакви части от него са все още видими. За да бъде объркването пълно си има и напълно работещи редиректи вътре в самия сайт:
$ curl -I blizoo.bg/images/Root/downloads/gt/p3_pricelist_blizoo.pdf
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Fri, 17 Aug 2018 11:54:13 GMT
Server: Apache/2.4.25 (FreeBSD) OpenSSL/1.0.2k-freebsd PHP/7.0.17
Location: http://www.blizoo.bg/images/Root/downloads/gt/p3_pricelist_blizoo.pdf
Cache-Control: max-age=2592000
Expires: Sun, 16 Sep 2018 11:54:13 GMT
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

$ curl -I https://blizoo.bg/images/Root/downloads/gt/p3_pricelist_blizoo.pdf
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Fri, 17 Aug 2018 11:54:20 GMT
Server: Apache/2.4.25 (FreeBSD) OpenSSL/1.0.2k-freebsd PHP/7.0.17
Location: http://www.blizoo.bg/images/Root/downloads/gt/p3_pricelist_blizoo.pdf
Cache-Control: max-age=2592000
Expires: Sun, 16 Sep 2018 11:54:20 GMT
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

И ето още една част:

$ curl -I https://www.blizoo.bg/images/Root/downloads/gt/
HTTP/1.1 403 Forbidden
Date: Fri, 17 Aug 2018 11:56:31 GMT
Server: Apache/2.4.25 (FreeBSD) OpenSSL/1.0.2k-freebsd PHP/7.0.17
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

$ curl -I http://www.blizoo.bg/images/Root/downloads/gt/
HTTP/1.1 403 Forbidden
Date: Fri, 17 Aug 2018 11:56:45 GMT
Server: Apache/2.4.25 (FreeBSD) OpenSSL/1.0.2k-freebsd PHP/7.0.17
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1< $ curl -I https://blizoo.bg/images/Root/downloads/gt/
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Fri, 17 Aug 2018 11:56:37 GMT
Server: Apache/2.4.25 (FreeBSD) OpenSSL/1.0.2k-freebsd PHP/7.0.17
Location: http://www.blizoo.bg/images/Root/downloads/gt/
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

$ curl -I http://blizoo.bg/images/Root/downloads/gt/
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Fri, 17 Aug 2018 11:56:42 GMT
Server: Apache/2.4.25 (FreeBSD) OpenSSL/1.0.2k-freebsd PHP/7.0.17
Location: http://www.blizoo.bg/images/Root/downloads/gt/
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
/code>

И още един файл който е важен:
$ curl -I http://www.blizoo.bg/robots.txt
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 17 Aug 2018 12:02:53 GMT
Server: Apache/2.4.25 (FreeBSD) OpenSSL/1.0.2k-freebsd PHP/7.0.17
Last-Modified: Tue, 04 Dec 2012 15:52:37 GMT
ETag: "18-4d008dadbdb40"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 24
Content-Type: text/plain

Това допълнително обърква роботите и те продължават да се опитват да индексират стария сайт на Близу.
Затова навсякъде се казва когато се прави миграция на домейн към друг да се прави цялостен 301 редирект от стария към новия.

Втората закупена компания е Мегалан:
curl -I megalan.bg
HTTP/1.1 302 Redirect
Content-Length: 145
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Location: https://www.megalan.bg
Server: Microsoft-IIS/8.5
Date: Fri, 17 Aug 2018 12:07:41 GMT

$ curl -I www.megalan.bg -L
curl: (7) Failed to connect to www.megalan.bg port 80: Operation timed out

$ curl -I https://www.megalan.bg -L
curl: (7) Failed to connect to www.megalan.bg port 443: Network is unreachable

$ curl -I megalan.bg/robots.txt -L
HTTP/1.1 302 Redirect
Content-Length: 145
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Location: https://www.megalan.bg
Server: Microsoft-IIS/8.5
Date: Fri, 17 Aug 2018 12:25:26 GMT

За жалост тук не виждаме никакъв реализиран редирект и не можем да осъществим връзка със www.megalan.bg.
Което по същество си е още една пропусната възможност защото домейна беше много добре индексиран във миналото като интернет доставчик за София.

И последния участник е Спектърнет. По стар народен обичай за тукашните ширини те са използвали 2 домейна като основни:
spnet.net
spectrumnet.bg
а година преди придобиването им от МТел бяха закупили и небезизвестните Орбител:
orbitel.bg
заедно със хитовия им проект тогава
hit.bg

Но нека да започнем по реда им:
$ curl spnet.net -I
HTTP/1.1 403 Forbidden
Date: Fri, 17 Aug 2018 12:37:57 GMT
Server: Apache
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
X-Robots-Tag: none
X-Download-Options: noopen
X-Permitted-Cross-Domain-Policies: none
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

$ curl www.spnet.net -I
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Server: nginx
Date: Fri, 17 Aug 2018 12:38:00 GMT
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Connection: close
Location: http://www.mtel.bg/spnet
Vary: Accept-Encoding

$ curl https://spnet.net -I
HTTP/1.1 403 Forbidden
Date: Fri, 17 Aug 2018 12:39:04 GMT
Server: Apache
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
X-Robots-Tag: none
X-Download-Options: noopen
X-Permitted-Cross-Domain-Policies: none
Last-Modified: Thu, 16 Oct 2014 13:20:58 GMT
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 4897
Cache-Control: private, no-cache, no-store, proxy-revalidate, no-transform
Pragma: no-cache
Content-Type: text/html; charset=UTF-8

$ curl https://www.spnet.net -I -k
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Server: nginx
Date: Fri, 17 Aug 2018 12:39:11 GMT
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Connection: close
Location: http://www.mtel.bg/spnet
Vary: Accept-Encoding

Тук вече редиректите са реализирани, но само на ниво www. Когато се достъпва домейна без www се връща грешка 403.
Интересното е, че на този домейн е вързано и огледалното копие на Debian:
http://debian.spnet.net/
но то може да се достъпи и ето така:
http://bbgra.spnet.net

Има обаче проблем при достъпа на spectrumnet.bg:
$ curl -I http://www.spectrumnet.bg/
curl: (7) Failed to connect to www.spectrumnet.bg port 80: Operation timed out
$ curl -I http://spectrumnet.bg/
curl: (7) Failed to connect to spectrumnet.bg port 80: Operation timed out
$ curl -I https://www.spectrumnet.bg/
curl: (7) Failed to connect to www.spectrumnet.bg port 443: Operation timed out
$ curl -I https://spectrumnet.bg/
curl: (7) Failed to connect to spectrumnet.bg port 443: Operation timed out

Така, че този домейн също попада във графата "пропуснати възможности".

Нека да видим и какво се случва със Орбител:
$ curl -I orbitel.bg
curl: (6) Could not resolve host: orbitel.bg
$ curl -I www.orbitel.bg
curl: (6) Could not resolve host: www.orbitel.bg

И Хит:
$ curl -I hit.bg
curl: (7) Failed to connect to hit.bg port 80: Operation timed out
$ curl -I www.hit.bg
curl: (7) Failed to connect to www.hit.bg port 80: Operation timed out

Още една "пропусната възможност".

Накратко както виждате сами вместо да се направят хубави редиректи и да се усили силата основния домейн (вече) А1.
Редиректите където са направени или са половинчато направени като допълнително объркват ботовете или самите домейни не работят поради някаква причина.

Може би мениджърите на А1 отговорни за онлайн дейностите би било хубаво да направят един хубав одит на сайтовете си преди да продължат напред със развиването на основния си сайт.

Споделяне

Вашият коментар