iphone png revert

По време на компилацията с XCode на приложения се извършват и доста други странични дейности. Например plist файловете стават binary plist, PNG файловете се оптимизират и още други такива (не са предмет на разглеждане в момента).

Ако plist файловете може все пак да се обърнат обратно с помоща на командата plutil, това не е фатално защото всички редактори отварят и двата формата (XML/Binary). За PNG файловете обаче е фатално защото вече получения файл може да бъде задеден само на iOS и на нищо друго. Всички опити за отварянето на вече преобразуван файл под какъвто и да е инструмент пропада. Или дава грешка или файла се отваря, но с бял цвят. До вчера живях с илюзията, че процеса е необратим БЕЗ използване на външни програми специално създадени за целта. За моя радост обаче днес разбрах, че процеса е напълно обратим (с помоща на XCode!)! За целта трябва да се използва следната команда в терминала:

/Developer/Platforms/iPhoneOS.platform/Developer/usr/bin/pngcrush
-revert-iphone-optimizations -q OptimizedPNG.png RevertedPNG.png

Това ще позволи файла OptimizedPNG.png да се върне в изходно състояние като RevertedPNG.png

Разбира се не съм чак толкова голям гений, ами го прочетох оттук:
http://iphonedevelopertips.com/xcode/undo-xcode-png-optimizations-using-pngcrush.html

Споделяне

Вашият коментар